cestopisy

Slovensko má Kamenné more, ale málo sa o ňom vie

Áno ja viem, teraz sa mi ľahko hrá na múdreho, keď som tam bol. Inak by som o jeho existencii asi ťažko vedel. Tak ako netuším o množstve ďalších prírodných krás medzi Tatrami a Dunajom. Ale ak časom zavítam do ďalšej zaujímavej oblasti, určite naštartujem dolný pohon a niečo pobehám. A k slovu pustím aj pána fotoaparáta. Kamenné more možno kanál Discovery channel veľmi nenadchne, ale vy si môžete užiť nenáročnú prechádzku lesom či priamo po pováľaných kameňoch.

Základom je sa dostať do obce Vyhne (Žarnovica, Bzenica). Tam sa pri chate Astória pustíte do kopca nahor a už len sledujete dobre vyznačenú trasu. Svoje čaro to tu má aj v zime či na jeseň. Verím, že nikto nebude taký lenivý a vystúpi iba do polovice, či len do hornej časti, lebo naozaj pekný výhľad je až zo samotného vrcholu. Trasu zvládnu aj deti.Oficiálna informačná tabuľa hovorí:
Prírodná rezervácia Kamenné more bola vyhlásená v roku 1937 na návrh Mestskej rady Banskej Štiavnice. Jej rozloha je 13,30 ha a samotné Kamenné more zaberá plochu približne 5 ha. Ide o najväčšie ryolitové kamenné more vo vulkanickej časti Karpát. Blokové sutiny pri úpätí ryolitového telesa názorne dokumentujú procesy rozpadu ryolitových lávových foriem. Mohutný súbor kamenným blokov vznikol účinkom zvetrávania v perignaciálnych podmienkach pravdepodobne za pomoci zemetrasenia. Pri pohľade zhora môžeme názorne vidieť gravitačné triedenie balvanov. Kým pri úpätí svahu sú sústredené najväčšie, smerom dohora sa ich veľkosť zmenšuje. Kamenné more je budované červenkastým až fialovým ryolitom vrchnomiocénneho veku. Na niektorých balvanoch sú viditeľné vystupujúce červené – jaspicové a biele – kremenné žilky. Vzhľadom na vysoký obsah kremeňa prevláda pomalé obrusovanie jednotlivých balvanov. V minulosti bol ryolit niekoľko desaťročí používaný na výrobu mlynských kameňov. Táto činnosť silne poškodila strmý svah a vyššie položená sutina zavalila značnú časť svahu. Výroba bola zastavená v roku 1936 vďaka vyhláseniu Kamenného mora za prírodnú rezerváciu. Vegetácia prírodnej rezervácie je charakteristická dvomi odlišnými formáciami. Prírodný rámec Kamenného mora vytvárajú lesné porasty a pionierska vegetácia balvanitej sute. Z rastlinstva je zaujímavý výskyt vzácnych druhov lišajníkov a v obmedzenej miere aj machov. Z hľadiska zoologického je Kamenné more významnou lokalitou viacerých chránených a zriedkavých druhov živočíchov, najmä plazov, z ktorých typická je hlavne jašterica múrová (Lacerta muralis), v priľahlých lesoch žijú rôzne druhy spevavcov a dravcov.
Súvisiace články:

Recenzia hotela Termál *** očami návštevníka

Nový Zveropark musíte rodinke ukázať. Majú čím zaujať!

Habakuky: Úžasná slovenská fantázia naživo

Banská Štiavnica: Banské múzeum v prírode

Kde sa pivo varí, tam... sme sa boli pozrieť

Hotel Sitno *** všímavými očami návštevníka

myshfoto

Kamenné more

© 2015 Myshoun


Autor: Myshoun, 30.11.2015
Foto: Myshoun